Nieuw bewerkingscenter voor PVC

In datzelfde jaar werd geconstateerd dat de PVC productie sneller en beter geoptimaliseerd moest worden.

Door de blijvende groei die ze mochten ervaren werd beslist om ook een nieuw bewerkingscentrum voor PVC aan te kopen.

You may also like